ประกาศ/ข่าว สร.อส.

📢 ประกาศหมายเลขคณะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน

📢 ประกาศรายชื่อคณะผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน

📣ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน 2566

📣ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน 2566

👉 Link ใบสมัครเป็นกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ สร.อส. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ สร.อส. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 (2)

👉 Link ประกาศกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง