ประมวลภาพกิจกรรม สร.อส.

สหภาพแรงงานธนาคารออมสิน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน และ รปภ. สาขาทียูโดม รังสิต

เยี่ยมเยียนสมาชิกสาขาเทอร์มินอล 21 โคราช (Terminal 21 KORAT)