แบบฟอร์ม สร.อส.


  1. ใบสมัครสมาชิก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน
    (แบบใหม่)

โอนเงินค่าสมัครสมาชิก สร.อส.
ชื่อบัญชี “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน”
เลขที่บัญชี “0500 1190 7362” ธนาคารออมสิน

2. ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ สร.อส. (แบบใหม่)

โอนเงินค่าสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ สร.อส.
ชื่อบัญชี “สหภาพแรงงานธนาคารออมสิน (กองทุนสวัสดิการ มรณกรรม)”
เลขที่บัญชี “0500 1190 7388” ธนาคารออมสิน

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨


6. บบขอรับเงินช่วยเหลือเยี่ยมไข้สมาชิก สร.อส.
✨ ผลนับตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

***แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการสำหรับสมาชิก ที่ประสบวินาศภัย***