ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน
อันดับที่ 1 [เบอร์ 2 ทีมออมสินของเรา] 4,266 คะแนน
อันดับที่ 2 [เบอร์ 3 ทีมคนออมสินรวมใจ] 3,750 คะแนน
อันดับที่ 3 [เบอร์ 1 ทีมเสรีชนคนออมสิน] 1,634 คะแนน
😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *