เรียนเชิญสมาชิกสหภาพแรงงานแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
🎉🎉🎉🎉🎉
ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
ลงทะเบียนผ่าน QR Code ได้เลยนะครับ
(เนื่องจากปัจจุบันได้อยู่ในสถานการณ์ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVIC-19) จึงขอความกรุณารักษาระยะห่างในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ด้วยนะครับ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *